Slaktprocessen!

Efter en kort transportsträcka anländer lammen till det lokala slakteriet.
Som underlag för styckningen används kundens stryckningsmall som
fyllts i vid beställning. Leverans sker därefter direkt till kund.