Kvalitetsstyrning!

Lammens viktutveckling följs kontinuerligt upp. Då den optimala slaktvikten är uppnådd
skickas lammen till slakteriet. Resultatet av detta i kombination med ett bra bete ger en
hög klassning av köttet.